PROGRAM våren 2018

Mandag 12. februar kl 19.00 på Billingstad skole, musikkrommet i underetasjen:
Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum foredrar om temaet “Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspenna og relieffspennene i folkevandringstiden”. Spennen er Billingstads fremste historiske klenodium. Funnet ved Bekkeveien i 1950. Den ble levert til Oldsakssamlingen i 1960 og plassert i samlingens «skattkammer». Spennen er kategorisert som det fremste funnet i Asker fra jernalderen. Christian Rødsrud vil sette spennen inn i et større perspektiv og fortelle om denne tidens imponerende finsmedkunst og Billingstadspennens symbolikk og antatte bruksområde.
Etter foredraget, ca kl 20.00, blir det avholdt årsmøte i historielaget. Innkalling blir sendt ut.

Mandag 16. april: Professor Janne Bondi Johannessen ved Lingvistisk institutt Universitetet i Oslo: Foreløpig tittel: «Hvordan snakket Billingstad-folket for 200 år siden? Om dialekter generelt og Asker-dialekten spesielt». Sted: Billingstad skole. Tid: kl 19.00

Lørdag 2. juni: Åstaddammen og Åstad Naturreservat. Vandring med Tomas Westly, Asker kommune, Avdeling for Natur og Idrett


 ÅPNING AV BILLINGSTADS NYE KULTURSTI
Søndag 21. mai 2017 var det åpning av kulturstien på Billingstad. Historielaget arrangerte flere vandringer i løpet av året. Her finner du oversiktskart over kulturstien (klikk på kartet som kommer opp for å få full størrelse).