Årsmøte 2015

 

Årsmøte i Billingstad Historielag

onsdag 26.8.2015 kl 20.00 på Asker museum

Dagsorden
Årsmøte ca. kl. 20.00

Til behandling:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Registrering av medlemmer og andre fremmøtte, samt stemmeberettigede
 5. Styrets årsrapport og regnskap
 6. Budsjett
 7. Valg av styre
 8. Handlingsplan 2015 – videre fremdrift

 

Årsrapport fra Billingstad Historielag 2014

Siden stiftelsen 28. april 2014, er det avholdt 4 styremøter.
Historielaget ble i 2014 registrert i Brønnøysundregisteret som en egen institusjon med organisasjon nummer 914156297.

Styret har bestått av følgende personer valgt på stiftelsesmøtet 28. april 2014;

Sigurd R Dahl                                      – leder
Astrid Heltne                                       – dokumentasjon
Tore-Wiggo Sørensen                         – kasserer
Gorm Bjercke                                      – styremedlem
Tor Wisting                                          – styremedlem

Aktiviteter

Siden stiftelsen i april og ut året, har styret konsentrert seg om etableringen av historielaget.

 • Et stort antall historiske bilder fra Billingstad er digitalisert og vil bli overlatt til Asker Biblioteks lokalhistoriesamling.
 • Styret har fått undersøkt situasjonen for Aspelundlåven.
  Kommunen eier låven, men uklart ansvarsforhold for ytre vedlikehold. Etter innhentet uttalelse fra arkitekt fremgår det at låven neppe er bevaringsverdig. Ombygging til annet formål vil bli svært kostbart.
 • Arbeide med et ”Billingstad-leksikon” er påbegynt

Styret

Billingstad Historielag

Regnskap 2014:

Resultatregnskap:

Driftsinntekter:

Renter bankinnskudd DNB             kr. 20

Sum driftsinntekter                            kr. 20

Driftskostnader:

Leie av møtelokale Asker komm.   Kr. 500

Sum driftskostnader:                       kr. 500

 Driftsresultat:                                   kr. – 480

 Eiendeler:

Bankinnskudd   DNB                            kr. 20.211

14.04.2015

 Budsjett 2015:

Inntekter:

Kontingent:                                       kr. 1.000.-

Utgifter:

Møteutgifter:                                   kr. 1.500.-

Arrangementer:                              kr. 2.000.-

Skilting:                                           kr. 2.000.-

Billingstad-leksikon                        kr. 2.000.-

Sum                                               kr. 7.500.-

Resultat                                         kr. – 6.500.-

TWS- 14.04/17.08.2015


Aktivitetsplan høsten 2015:

 Medlemsmøter:

26.08:   Kalkbrenning på Billingstad v/ Vidar Skovli

11.10 : Historisk Vandring v/ Erik Wold og Tore-Wiggo Sørensen

November: Slektsforskning v/ Harald Sørgaard Djupvik

Andre aktiviteter:

Starte arbeidet med ”historisk skilting” på Billingstad. Hva slags skilt, hvor, og hva slags tekst. Evt. avtaler med eiendomseiere.

Videre arbeid med Billingstad –leksikon

Fullføre digitalisering av bilder

TWS 18.08.2015