Aktiviteter

 Program våren 2017

  • 6. februar kl 19.00: Temakveld «Fattigvesen og legdsystem på 1700- og 1800-tallet.» v/ Frøydis Bryhn. Sted:  Musikkrommet på Billingstad skole.
  • 6. februar ca kl 20.15: Årsmøte i historielaget umiddelbart etter kveldens foredrag. Sted: Musikkrommet på Billingstad skole.
  • 21. mail: åpning av Billingstads nye kultursti. Kl 14. Mer informasjon kommer
  • 29. mai: Temakveld. Sted: musikkrommet på Billingstad skole. Mer info om kveldens tema kommer
  • Juni: åpning av kulturstien med historiske skilt på Billingstad

Pågående aktiviteter:

  • Historisk skilting på Billingstad
  • Billingstadleksikon
  • Digitalisering av bilder