Aktiviteter

 Program våren 2017

  • 6. februar kl 19.00: Temakveld «Fattigvesen og legdsystem på 1700- og 1800-tallet.» v/ Frøydis Bryhn. Sted:  Musikkrommet på Billingstad skole.
  • 6. februar ca kl 20.15: Årsmøte i historielaget umiddelbart etter kveldens foredrag. Sted: Musikkrommet på Billingstad skole.
  • 21. mail: åpning av Billingstads nye kultursti. Kl 14.
  • 29. mai: Temakveld. Sted: musikkrommet på Billingstad skole. Henrik Eie: Stokker gård –fra Lier prestegjeld til kompanisjefs-gård og Billingstads største gård.

Pågående aktiviteter:

  • Historisk skilting på Billingstad
  • Billingstadleksikon
  • Digitalisering av bilder