Referat fra stiftelsesmøtet 28. april 2014

Stiftelsesmøte Billingstad historielag.                                          Billingstad 28.april 2014

 1. Sigurd Dahl, leder av interrimstyret ønsket velkommen
 2.  Innkalling og saksliste godkjent.
 3. Valg av møteleder: Sigurd Dahl . Underskriving av protokoll: Tom Andresen
 4. Registrering av fremmøtte. Se vedlagte liste. Totalt 12 personer
 5. Sigurd Dahl redegjorde for interrimstyrets arbeid. Godt samarbeid med vellet. Vanlig i andre vel at historielaget er egen enhet. Mye historie knytter seg til Billingstad. Viktig med denne type aktivitet med tanke på skolen og den yngre generasjon.  Stiftelsesmøtet støttet etablering av historielaget som egen enhet.
 6.  Budsjett: på konto: ca 20 000. Budsjett sendt ut med innkallingen til møtet. Kommentarer til det oppsatte budsjettet:
 • Historisk skilting: av varig art a la det som er gjort på andre steder i Asker.
 • Billingstad leksikon: webleksikon. Tor Wisting er i gang med dette.
 • Innspill: føring av medlemsregister og oppfølging av innbetaling
 • Forslag: kontingent kr 100.
 • Innspill: livsvarig kontingent vurderes av styret

– Budsjettet innspill og forslag til medlemskontingent vedtatt av stiftelsesmøtet

 1. Valg av styret. Interrimstyret valgt.
 2. Innkomne saker: Gjennomgang av forslag til vedtekter. Vedtektene godkjent av stiftelsesmøtet.

Diskusjon om hva som defineres som Billingstad. Vi tar utgangspunkt i kartet til Billingstad vel, men det er naturlig at vi også interesserer oss for områder utenfor grensene. Et eksempel på det kan være , f eks Holmen kirke. Over tid har det vist seg at grensene er flytende. Det er ingen ulempe med et stort oppland, men Historielaget bør ha en formening om hvor grensene for Billingstads historielag går og kommer tilbake til dette.

Etter det formelle stiftelsesmøtet var det kåseri ved Olaf Gundersrud ” Da sivilisasjonen kom til Billingstad – tiden rundt 1920 med vei og jernbane”

Referent: Astrid Heltne