Styret pr 7. februar 2017: Gorm Bjercke, Astrid Heltne, Åse Moe-Helgesen Gjesdal, Tor Wisting, Tore-Wiggo Sørensen (leder)

Historielaget var tidligere en del av Billingstad Vel, men ble skilt ut som egen organisasjon og formelt stiftet som Billingstad historielag i april 2014.

Målet til Billingstad historielag er å innhente og spre kunnskap om Billingstads fortid,  samt å verne om kulturminnene på Billingstad. For å kunne gjøre dette, er det naturlig å samarbeide med Billingstad vel og andre foreninger og enkeltpersoner på Billingstad og omegn.

Vi trenger flere medlemmer:
Vil du bli medlem? Det koster kr 100 pr år og betales inn til Billingstad historielag på kontornummer 1204.69.73796.

Kontaktinformasjon: tore-wsATonline.no

Oppdatert  22.02.2017 AH