Program 2017

  • 6. februar: Temakveld «Fattigvesen og legdsystem på 1700- og 1800-tallet.» v/ Frøydis Bryhn. Sted:  Musikkrommet på Billingstad skole.
  • 6. februar : Årsmøte i historielaget umiddelbart etter kveldens foredrag. Sted: Musikkrommet på Billingstad skole.
  • 21. mai: åpning av Billingstads nye kultursti. Kl 14.
  • 29. mai: Temakveld. Sted: musikkrommet på Billingstad skole. Henrik Eie: Stokker gård –fra Lier prestegjeld til kompanisjefs-gård og Billingstads største gård.
  • 25. september kl 19.00: Topografien og geologien i Asker. Ved geolog Knut Jore. Sted: Musikkrommet på Billingstad skole
  • 14. oktober kl 14.00: Guidet tur langs kulturstien. Oppmøte ved Billingstad stasjon

Ander intitativ:

  • Registrering av fortidsminner
  • Billingstadleksikon
  • Digitalisering av bilder