Program 2018:

Mandag 12. februar kl 19.00 på Billingstad skole, musikkrommet i underetasjen:
Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum foredrar om temaet “Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspenna og relieffspennene i folkevandringstiden”. Spennen er Billingstads fremste historiske klenodium. Funnet ved Bekkeveien i 1950. Den ble levert til Oldsakssamlingen i 1960 og plassert i samlingens «skattkammer». Spennen er kategorisert som det fremste funnet i Asker fra jernalderen. Christian Rødsrud vil sette spennen inn i et større perspektiv og fortelle om denne tidens imponerende finsmedkunst og Billingstadspennens symbolikk og antatte bruksområde.
Etter foredraget, ca kl 20.00, blir det avholdt årsmøte i historielaget. Innkalling blir sendt ut.

Mandag 16. april: Professor Janne Bondi Johannessen ved Lingvistisk institutt Universitetet i Oslo: Foreløpig tittel: «Hvordan snakket Billingstad-folket for 200 år siden? Om dialekter generelt og Asker-dialekten spesielt». Sted: Billingstad skole. Tid: kl 19.00

Lørdag 2. juni: Åstaddammen og Åstad Naturreservat. Vandring med Tomas Westly, Asker kommune, Avdeling for Natur og Idrett