Kommende aktiviteter:
Mandag 24.september: Historien om det nye Asker:
Dannelsen av nye Asker er en historisk begivenhet. Vi kjenner
ganske godt til vår egen bygd i dag. Men hva med Røyken og
Hurum? Hvilken historikk bringer de med seg? Og hvordan har
det vært mulig å få til en så omfattende prosess med så lite
«skrik»? Askers ordfører, Lene Conradi, forteller om historien og prosessen rundt sammenslåingen av kommunene.

Dørene åpnes kl 18.30. Enkel kaffeservering

Onsdag 31. oktober:
Uavhengig av folks religiøse forhold, er kirkebyggene gjennom siste 1000 år sentrale byggverk og samlingsted i et hvert lokalsamfunn. Vi har tidligere besøkt Tanum kirke. Denne gangen tar vi møtet i Holmen kirke, der vi får et foredrag om kirkearkitektur «Fra Stavkirke til arbeidskirke» av arkitekt Arne Sæther. Finn Edvin Brøndal vil så fortelle litt om Holmen kirkes historie, før Marilyn Brattskar, Holmen kirkes berømte organist, vil fortelle litt om kirkens nye orgel og spille noen stykker for oss.

Andre aktiviteter i historielaget:
Vi har engasjert oss i veinavnforslag for Vestre Billingstad og nytt navn på Fjellveien. (Som må endre navn for at det ikke skal bli flere veier med samme navn i Nye Asker).

Vi har også vært pådrivere overfor Asker kommune for å få bevart Åstaddammen for fremtiden. Åstaddammen ligger på kommunens eiendom og omfattes dels av Åstad Naturreservat. Dammen har en ørretstamme samt ender og flere sjeldne fugleslag. Kommunen skal etter vår oppfordring, i høst gjøre undersøkelser om hvorfor dammen har blitt tilført mye masse, mindre vanntilsig og lekkasje. Deretter skal de beslutte om dammen skal mudres opp.

_______________________________________________________________________________________

BLI MEDLEM!
Vi ønsker oss flere medlemmer, blant annet for å dekke driftskonstnadene våre. Årskontingenten er kr 100.- Det kan betales på følgende måte:

  • Bankkonto 1204.69.73796
  • Vips til styrets leder, Tore-Wiggo Sørensen: 9099344 (merk betalingen med «Medlemskontingent»)
  • Kontant på møtene våre

 


 BILLINGSTADS KULTURSTI
Søndag 21. mai 2017 var det åpning av kulturstien på Billingstad. Her finner du oversiktskart over kulturstien (klikk på kartet som kommer opp for å få full størrelse).