Lørdag 25. mai inviterer vi på busstur til Nye Asker. Påmeldingsfrist 31. mars.

Turen blir som følger: Billingstad -Heggedal – Røyken sentrum- Spikkestad- Hernestangen- Klokkarstua- Holmsbu med lunsj-Tronstad gård- Tofte- Sætre-Nærsnes-Slemmestad- Billingstad. Terje Martinsen vil fortelle underveis og vi stopper der hvor det er interessante ting å se.
Prisen på turen er noe avhengig av antall deltagere. Fellesutgiftene(buss og guider) er kr. 12.000.- ved 30 deltagere blir dette kr. 400.- I tillegg kommer lunsj i Holmsbu. Lunsjtallerken med kaffe/te og eplekake kr 200.- pr. person. Dette betyr kr 600 ved 30 deltagere og noe mer ved færre deltagere. Send påmelding til tore-ws@online.no eller til telefon 90993444. Påmeldingen må skje snarest mulig og senest 31. mars. Påmeldingen er bindende.