Mandag 10. februar – foredrag om Kunstnerdalen med påfølgende årsmøte

Kl 18.30 på Billingstad skole, musikkrommet

Tema: «Om folk og liv i «kunstnerdalen» på Hvalstad og litt om kunstnernes tilknytning til Billingstad.


Fredrikke Hegnar von Ubisch, bestyrer ved Asker Museum, holder foredrag om Kunstnerdalen på Hvalstad, som var et kjent begrep over hele landet. Kunstnere som Arne og Hulda Garborg, Johan Bojer, Otto og Tilla Valstad, Erik Lie, Olav Sletto og mange flere søkte til Kunstnerdalen ved begynnelsen av1900-tallet. Mimi og Inga Falsen Gjerdrum på Billingstad hadde også nær forbindelse med flere av disse. Fredrikke kjenner dette miljøet bedre enn noen andre og vil dele med oss historier fra denne viktige delen av vårt nære område.

Foto: Asker bibliotek

Årsmøte 10. februar

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter foredraget samme kveld, dvs ca kl 20.00. Registrerte medlemmer har stemmerett. Se vedlagt innkalling og årsberetning: