• Olaf Gundersrud. 2012. «Fra hav til hager: Billingstads historie». 136 sider. Innbundet.
  • Billingstad historielag. 2012. «Billingstad før og nå». 48 sider. Heftet. Publikasjonen utarbeidet i forbindelse med Billingstad vels 90-årsjublieum.
  • «Jubileumsbok i forbindelse med Billingstad Vels 75-årsjubileum 1922-97«  Redaktør Tore-Wiggo Sørensen. Redaksjonskomitéen: Tor Wisting, Erik Wold, Reidar Grimsrud og Thor Willy Bjerke.
  • Kontakt Tore-Wiggo Sørensen hvis du ønsker noen av disse publikasjonene:  tore-wsATonline.no (AT=@)