Styret og kontaktinformasjon

Styret 2019: Jon Tønseth, Åse Moe-Helgesen Gjesdal, Aud Schumacher, Tor Wisting, Tore-Wiggo Sørensen (leder)

Historielaget var tidligere en del av Billingstad Vel, men ble skilt ut som egen organisasjon og formelt stiftet som Billingstad historielag i april 2014.

Målet til Billingstad historielag er å innhente og spre kunnskap om Billingstads fortid,  samt å verne om kulturminnene på Billingstad. For å kunne gjøre dette, er det naturlig å samarbeide med Billingstad vel og andre foreninger og enkeltpersoner på Billingstad og omegn.

Vi trenger flere medlemmer:
Vil du bli medlem? Det koster kr 100 pr år og betales inn til Billingstad historielag enten på

  • kontornummer 1204.69.73796
  • kontant på møtene
  • Vipps til styrets leder: telefon 90993444

Kontaktinformasjon:
Leder: Tore-Wiggo Sørensen: tore-wsATonline.no
Web: Astrid Heltne: heltne5ATgmail.com

Oppdatert  20.03.2019  AH