Program 2018:

Mandag 12. februar kl 19.00 på Billingstad skole, musikkrommet i underetasjen:
Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum foredrar om temaet «Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspenna og relieffspennene i folkevandringstiden». Spennen er Billingstads fremste historiske klenodium. Funnet ved Bekkeveien i 1950. Den ble levert til Oldsakssamlingen i 1960 og plassert i samlingens «skattkammer». Spennen er kategorisert som det fremste funnet i Asker fra jernalderen. Christian Rødsrud vil sette spennen inn i et større perspektiv og fortelle om denne tidens imponerende finsmedkunst og Billingstadspennens symbolikk og antatte bruksområde.
Etter foredraget, ca kl 20.00, blir det avholdt årsmøte i historielaget. Innkalling blir sendt ut.

Mandag 16. april:
Mandag 16. april kl 19.00. Dørene åpner kl 18.30 for enkel kaffeservering.
Sted: Musikkrommet på Billingstad skole. Inngang i underetasjen på baksiden av skolen

Tema: «Dialekter generelt, Asker-dialekten spesielt og litt om hvordan Billingstadfolket snakket i gamle dager». Foredragsholder: Janne Bondi Johannessen, professor i lingvistikk ved Universetetet i Oslo.  På bakgrunn av det man vet om Asker- og Bærumdialektene vil hun fortelle om hvilke ord og uttrykk som ble brukt av Billingstadbeboere før. Kanskje noen av dem fortsatt er å finne i vårt daglige språk?

Lørdag 2. juni: Åstaddammen og Åstad Naturreservat. Vandring med Tomas Westly, Asker kommune, Avdeling for Natur og Idrett